Wszelkie prawa zastrzeżone

© Wszelkie prawa zastrzeżone i przysługują wyłącznie firmie PHU PERFEKT Mirosław Dąbrowski.


Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć, opisów, innych tekstów, grafiki, filmów i wszystkich innych materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej przysługują wyłącznie firmie PHU PERFEKT Mirosław Dąbrowski. Kopiowanie tych materiałów, ich wykorzystywanie lub naruszanie w jakikolwiek inny sposób bez zgody powyższej firmy spowoduje konieczność naprawienia szkody, w tym zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a także powoduje odpowiedzialność karną, z karą pozbawienia wolności włącznie.