Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Postanowienia ogóle

 1. Właścicielem sklepu https://www.perfektsklep.pl/ , zwanego dalej „Sklepem Internetowym” jest firma PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. Kazimierzowska 17, 05-830 Nadarzyn-Strzeniówka, NIP 5341041273, REGON 011743385, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@perfektsklep.pl, pod numerem telefonu +48 22 730 53 56, oraz poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://www.perfektsklep.pl/contact.
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających
  z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 4. Właściciel https://www.perfektsklep.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie https://www.perfektsklep.pl/, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.perfektsklep.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. Kazimierzowska 17, 05-830 Nadarzyn-Strzeniówka, NIP 5341041273, REGON 011743385.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Partner Biznesowy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, którego działalność związana jest z montażem oraz serwisem urządzeń z zakresu systemów przeładunkowych, techniki bramowej oraz automatyki.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Konsument – Klient - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcom niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 12. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Klienta, który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Klienta wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska. Integralną częścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności jest Regulamin Newslettera.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.perfektsklep.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka;
 • zmienić swoje dane;
 • zmienić swoje hasło;
 • sprawdzić swoje zamówienia;
 • całkowicie usunąć swoje konto.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Konto Partnera Biznesowego

 1. Partnerem Biznesowym może być wyłącznie Przedsiębiorca.
 2. Partner Biznesowy w celu założenia „Konta Klienta”:
  • Dokonuje rejestracji podając: adres e-mail , za pomocą formularza oraz hasła. Adres e-mail stanowi login;
  • Akceptuje regulamin i politykę prywatności;
  • Przepisuje cyfry z obrazka
  • Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z automatycznym założeniem konta.
  • Na podany adres e-mail zostanie wysyłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji swojego konta, poprzez zatwierdzenie linka aktywacyjnego. Link aktywacyjny przekierowuje na stronę Sklepu w celu uzupełnienia danych w formularzu takich jak: nazwa firmy, nr NIP, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 5. Partner Biznesowy przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Partner Biznesowy nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 2. Status Partnera Biznesowego przyznawany jest na prośbę klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrócenia się z prośbą o weryfikację firmy do administratora sklepu w formie e-mailowej na adres info@perfektsklep.pl lub telefonicznej pod numerem +48 22 730 53 56.
 4. Zarejestrowany Partner Biznesowy ma możliwość:
 • dostępu do cen hurtowych na określone przez Administratora produkty;
 • otrzymania rabatów cenowych przedstawionych w zakładce „Rabaty”;
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • całkowitego usunięcia swojego konta.
 1. Prezentowane ceny są cenami ostatecznymi z uwzględnieniem rabatu dla Partnerów Biznesowych.
 2. Po dokonaniu rejestracji Partner Biznesowy otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Rejestracja konta klienckiego nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu Partner Biznesowego. Status Partnera Biznesowego przyznawany jest na prośbę klienta.
 5. Decyzja o uzyskaniu przez daną firmę statusu Partnera Biznesowego należy tylko i wyłącznie do administratora sklepu.
 6. Administrator sklepu potwierdza pozytywną weryfikację firmy wysyłając odrębną wiadomość e-mail z informacją o przypisaniu do konta klienckiego statusu Partnera Biznesowego.
 7. Administrator sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Partnera Biznesowego, jak również odebrania tego statusu w przyszłości. Decyzja o odebraniu klientowi statusu Partnera Biznesowego należy tylko i wyłącznie do administratora sklepu i nie wymaga uzasadnienia.

VI. Realizacja zamówień

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

 1. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy, załączony do email zostaje regulamin oraz informacje dot. prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 4. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub podaje dane do „formularza płatnika”.
 • wybór formy dostawy i płatności
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 1. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu - telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr. tel +48 22 730 53 56.
 3. Klient, który skorzysta ze sposobu wskazanego w pkt. 10., pomijając stronę Sklepu - ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient korzystając ze sposobu złożenia zamówienia wskazanego w pkt. 10., powinien podać:
 • nazwę, rozmiar i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy
 • dokładny adres dostawy
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail zamawiającego
 1. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • Dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • Opis produktu
 • Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • Formę dostawy – w tym termin w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji
 • Sposób płatności
 • Informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informacja o prawie do rękojmi
 • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego, pod adresem biura handlowego: PHU „PERFEKT”, ul. 3-go Maja 8, Budynek A2, 05-800 Pruszków.

VII. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe;
 • system płatności Przelewy24;
 • za pobraniem;
 • gotówka przy odbiorze osobistym;
 1. W tytule płatności należy wpisać numer faktury Proforma
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku realizacji zamówienia niestandardowego pod indywidualne, jednostkowe potrzeby Zamawiającego, Sklep przed zawarciem umowy indywidualnie ustala z Klientem wysokość zaliczki od 30 – 100% wartości zamówienia licząc wraz z podatkiem VAT
 4. Sklep wystawia fakturę VAT po podaniu danych przez Klienta.

VIII. Ceny i koszty przesyłki.

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Istnieje również możliwość zmiany waluty na EUR. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. W czasie przeprowadzenia procesu zamówienia istnieje możliwość zmiany waluty z PLN na EUR.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – Zamów.” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

IX. Dostawa.

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • przedsiębiorstwo kurierskie;
 • odbiór osobisty.
 1. Sklep dostarcza towar w ciągu 1-3 dni roboczych. Towar zostanie przesłany maksymalnie do 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny, dotyczy to głównie towarów opatrzonych zapisem „brak produktu na stanie magazynowym”, których dostawa trwa od 1 do 8 tygodni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 4. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 5. Towary dostarczane są na terenie Polski.

X. Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres biura handlowego: PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. 3 Maja 8 Budynek A2, 05-800 Pruszków i/lub adres e-mail: info@perfektsklep.pl.
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: biura handlowego: PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. 3 Maja 8 Budynek A2, 05-800 Pruszków.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi.

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres biura handlowego: PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. 3 Maja 8 Budynek A2, 05-800 Pruszków i/lub adres e-mail, poprzez:
 • Wysłanie wiadomość e-mail na info@perfektsklep.pl.
 • Listownie
 • Lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
 8. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących.

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Pozostałe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.perfekt.sklep.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 

DATA OPUBLIKOWANIA REGULAMINU: 24 maja 2018r.

 

 

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych w Sklepie PERFEKT https://www.perfektsklep.pl/jest Mirosław Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PHU "PERFEKT" Mirosław Dąbrowski, ul. Kazimierzowska 17, 05-830 Nadarzyn-Strzeniówka, NIP 5341041273, REGON 011743385, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@perfektsklep.pl, numerem telefonu tel. +48 22 730 53 56.
 2. Sklep PERFEKT stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 3. Sklep PERFEKT zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep PERFEKT zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Sklep PERFEKT zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 5. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu PERFEKT lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep PERFEKT jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep PERFEKT.
 6. Sklep PERFEKT prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Zbiór Danych Osobowych przetwarzanych przez Sklep PERFEKT, który został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu PERFEKT.
 7. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
 8. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
  1. właściwe wykonanie przez Sklep PERFEKT zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
  2. prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
  3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 12. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa przez okres przedawnienia roszczeń od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość e-mail. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
 13. Na żądanie Użytkownika Sklep PERFEKT udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 14. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep PERFEKT.
 15. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem PERFEKT podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);


Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony https://www.perfektsklep.pl/.

Sklep  prowadzony jest pod adresem https://www.perfektsklep.pl/,  administrowany jest przez: PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. Kazimierzowska 17, 05-830 Nadarzyn-Strzeniówka, NIP 5341041273, REGON 011743385, zarejestrowany w rejestrze CEIDG, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Sklepu.

Czym są Pliki Cookies?


Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://www.perfektsklep.pl/   nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Sklep informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez  https://www.perfektsklep.pl/  z Plików Cookies.


SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Sklepu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google Analytics. Cel: prowadzenie statystyk.

 

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?


Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji." Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.

Jakie dane są przetwarzane?


https://www.perfektsklep.pl/  przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu. Sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.


Sklep https://www.perfektsklep.pl/  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Sklep http://www.perfektsklep.pl/  nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności –Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.


Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności dostępnych na https://www.perfektsklep.pl/.

Administratorem usługi Newslettera jest:

Firma PHU „PERFEKT” Mirosław Dąbrowski, ul. Kazimierzowska 17, 05-830 Nadarzyn-Strzeniówka, NIP 5341041273, REGON 011743385.

 1. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłamy  informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
 2. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka – Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 4. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Klienta , po aktywacji usługi.
 5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 6. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Klienta następuje poprzez:
 7. wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej adresu e-mail, na który Klient chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Klienta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 8. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Klienta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 9. Wyrażenie zgody przez Klienta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora..
 10. Każdy Klienta Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  1. kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  2. wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o  rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub
  3. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Klienta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
 11. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Klient zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 12. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: info@perfektsklep.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 13. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Klienta z listy Klientów subskrybujących Newsletter bez podania przyczyny.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Klientów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Klientów/a o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.